Plníme všechny zákonné požadavky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Jako výrobce ocelových konstrukcí jsem získali Osvědčení o shodě řízení výroby od oznámeného subjektu STAVCERT č.1517 dle EN 1090-1 +A1 pro výrobu druhé nejpřísnější třídy provedení konstrukcí EXC 3 dle EN 1090-2.

Na základě tohoto Osvědčení o shodě řízení výroby vydáváme ke každé vyrobené ocelové konstrukci Prohlášení o vlastnostech CE.

 

Společnost BERZA s.r.o. má dále certifikován systém managementu kvality dle mezinárodně uznávané normy ISO 9001, včetně vyšších požadavků na svařování dle ISO 3834-2 pro následující procesy :

  • výroba a montáž ocelových konstrukcí
  • obrábění kovů
  • zajištění povrchových úprav kovů

 

Jsme schválenými dodavateli pro některé významné české a nadnárodní společnosti v oblasti stavebnictví a v oblasti investičních technologických celků.

 

Certifikace a způsobilost společnosti byla získána na základě odborných a znalostních kompetencí zaměstnanců – svářečů dle normy ISO 9606-1, obsluh CNC strojů, techniků ve výrobě s dlouholetými zkušenostmi při strojním obráběním, výrobě ocelových konstrukcí a technologických zařízeních.

Zvláštní proces svařování je garantován dozorem evropského svářečského inženýra.

Kontrola a zkoušení výrobků je prováděna kvalifikovanými a certifikovanými pracovníky pro nedestruktivní zkoušení ve všech fázích výrobního procesu.

 

Pro řízení změn požadavků zákazníků, vzniklých až při výrobě zakázek máme zavedeny flexibilní postupy, které změny operativně zařazují do jednotlivých výrobních procesů a činností.

Aktivní přístup k podnětům, stížnostem a případným nedostatkům je u nás samozřejmostí.

berza_test_konstrukce1