Naší doménou je výroba ocelových konstrukcí, kontejnerů, různých druhů svařenců, plošin, schodišť a v neposlední řadě strojní CNC obrábění.

Při výrobě se soustředíme se především na operace a procesy prováděné vlastní kapacitou.

Zajišťujeme všechny druhy protikorozní ochrany ocelových výrobků a konstrukcí, projektovou a výrobní dokumentaci a velmi specializované kooperace.

Montáže svěřujeme partnerským prověřeným společnostem.

 

Společnost BERZA s.r.o. sídlí v Brně. Výroba probíhá na provozovně v Moravské Nové Vsi.

Firma byla založena v roce 2012, rok poté jsme odkoupili a kompletně obnovili výrobu v Moravské Nové Vsi. Nyní každoročně pokračujeme v inovacích technického a výrobního vybavení a tím rozšiřujeme výrobní kapacity.

 

Jsme stabilizovaná, dynamicky se rozvíjející společnost zaměstnávající přes 40 odborných a specializovaných pracovníků v dělnických a technických profesích s dlouhodobými zkušenostmi při výrobě a svařování ocelových konstrukcí a složitých dílců.

 

Vysoká kvalita našich výrobků je pro nás prioritou, proto klademe důraz nejen na plnění zákonných požadavků při uvádění výrobků na trh, ale také na uplatňování systému managementu kvality ve výrobě dle mezinárodně uznávaných standardů.

Naše odborná způsobilost a certifikace k nahlédnutí zde

Podporujeme celospolečenský trend zájmu o oblast životního prostředí a bezpečnost práce a prostřednictvím našich aktivit a investic zlepšujeme pracovní a výrobní podmínky ve výrobním areálu, a tím snižujeme dopady našich činností na životní prostředí a zvyšujeme úroveň BOZP.